Priser

Vi opperer med følgende priser(m/forbehold om endringer)

Lån og Verdivurdering Tilstands / Boligsalgsrapport
Leilighet 4500 kr  inkl.mva 7000 kr inkl. mva
Enebolig* 5000 kr inkl.mva *12000 kr. inkl. mva.  * Enebolig opp til 200 m², for eneboliger over denne størrelsen avtales pris i hvert enkelt tilfelle.
Tillegg for leilighet og
utleidedel inkludert i bolig
600 kr inkl. mva

Timepris for øvrige oppdrag er kr 1 400.- inkl.mva.
Minstepris for  oppdrag er kr 2 500.- inkl.mva