Tjenester

 

Vi tilbyr en rekke tjenester. Velg ditt behov for å vite mer

 

Ved boligsalg, verditakst mm.

Boligsalgsrapport - gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

Tilstandsrapport - En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Forhåndstakst - Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forehåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen.

Verdi settes ved kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie

Ved behov for reklamasjonsraport

Ved behov for et profesjonellt grunnlag i erstatnings saker

Ved behov for et profesjonell grunnlag og bistand ved skjønnsforretning.